Vilken färg är du?

Vilken färg är du?

Verktyg för samarbete och kommunikation

Få en fördjupad insikt i hur vår personprofil, det som ofta beskrivs med våra färger, påverkar vårt sätt att kommunicera, ta beslut och samarbeta. Genom att ta fram sin egen personprofil och även en grupprofil, visa hur man genom större medvetenhet om sina egna och andras personprofiler kan få större framgång i alla typer av relationer. På så vis stärks samarbetet i den egna gruppen, förbättrar kommunikationen med personer man samverkar med och ännu bättre bemötandet i alla typer av interna eller externa kundrelationer.
Notera att modellen är validerad och godkänd av DNV-GL (Den Norske Veritas) samt BPS (The British Psychological Society) Insights är inte det samma som DISC som har Marstons teorier som grund. Insights Är en självskattningsmodell som indikerar en persontyp och håller sig strikt till Jungs attityder och funktioner, det är inte ”test” som analyserar hela ens personlighet.

Lär känna de olika färgerna och bli bättre på att kommunicera i din vardag.

Identifiera dina och andras styrkor

Hur undvika konflikter och missförstånd

Praktiska tips för att kommunicera med andra färger

På våra workshops tar deltagarna också fram sina Insights Discovery profiler

Vilken färg är du?

Hur få alla att komma till tals på våra möten

Hur bli bättre på att mötas på halva vägen

Förbättra samarbetet inom organisationen