Vilken färg är du?

Vilken färg är du? Ta fram din Insights Discovery profil

WORKSHOP: Verktyg för samarbete och kommunikation
SYFTE

Få en fördjupad insikt i hur vår personprofil, det som ofta beskrivs med våra färger, påverkar vårt sätt att kommunicera, ta beslut och samarbeta. Genom att ta fram sin egen personprofil och även en grupprofil, visa hur man genom större medvetenhet om sina egna och andras personprofiler kan få större framgång i alla typer av relationer. På så vis stärks samarbetet i den egna gruppen, förbättrar kommunikationen med personer man samverkar med och ännu bättre bemötandet i alla typer av interna eller externa kundrelationer.
Notera att modellen är validerad och godkänd av DNV-GL (Den Norske Veritas)  samt BPS (The British Psychological Society) Insights är inte det samma som DISC som har Marstons teorier som grund. Insights Är en självskattningsmodell som indikerar en persontyp och håller sig strikt till Jungs attityder och funktioner, det är inte ”test” som analyserar hela ens personlighet.

En rolig föreläsning med mycket igenkänning och skratt. Vilken färg har du, dina kollegor eller din partner? Lär känna de olika färgerna och bli bättre på att kommunicera i din vardag.
INNEHÅLL
  • Personprofil – vad är det?
  • Eldröd, Havsblå, Solgul och Skogsgrön. En pedagogisk modell för att beskriva olika typer av personligheter (personprofiler) som alla behövs för att skapa ett kraftfullt team
  • Vilka färger har du? På gott och ont
  • Vilka färger har ditt team/din arbetsgrupp? Med den kunskapen kan ni bygga starka team
  • Hur kan vi öka respekten för varandra och undvika onödiga konflikter
  • Kommunicera med alla typer av människor och nå fram
  • Praktiska tips för att hantera olika personprofiler
  • Ökad medvetenhet för lagarbete & kunskapsspridning

Workshop innehåll

Färgprofil
Ta fram din unika färgprofil

Styrkor
Identifiera dina och andras styrkor

Konfliktlösning
Lösningar för att undvika konflikter och missförstånd

Kommunicera bättre
Praktiska tips för att kommunicera med andra färger

Vilken färg är du?

Hantera svåra möten
Praktiska råd för att hantera svåra möten

Skapa starka team
Så bygger du starka team, det här ska du tänka på

Organisation & samarbete
Se till att alla inom organisationen hjälper varandra

Kunskapsspridning
Öka medvetenheten och stärk kunskapen i teamen

Få en fördjupad insikt om din personprofil

Johan Hamilton

Innan workshopen får varje deltagare ta fram sin egen Insights Discovery-profil via Internet.

HUR: Deltagaren får en länk till Discovery Insights med frågor som kan besvaras i lugn och ro. Tiden vid datorn för ifyllandet beräknas till ca 20 minuter. Vi på Hamilton Group arbetar sedan fram era unika personprofiler och grupprofiler (teamhjul). De presenteras sedan för er under den gemensamma workshopen. Varje deltagare får även sin egen skriftligt inbundna personprofil-rapport.
Insights Discovery är validerad av Det Norske Veritas (DNV) och  British Psycholgy Association som ett psykometriskt verktyg med högsta validitet.  Insights är idag representerat i 41 länder och profilerna finns tillgängliga på 30 olika språk. Över tre miljoner Discovery personprofiler har tagits fram. Exempel på internationella användare är Volvo Cars, Microsoft och Ikea.

TID: Halvdag eller heldag. Tidsåtgången beror på hur många fördjupningsövningar som läggs in.

Kontakta mig så berättar jag mer.

Johan Hamilton
0708-68 45 68
johan@hamiltongroup.se

Sagt av deltagare

avatar-she
Ewa Forck
Sandvikens kommun

Två timmar av föreläsningen kändes som en halvtimme i Sandviken Folkets Hus. Så bra!!!

avatar-she
Angelica ”Albert” Albertsson  
Albert production

Med Annikas energi och kunskap kunde vi leverera den mest helgjutna chefsdagen någonsin. Det är tryggt att jobba med föreläsare som levererar på toppnivå.