Kundbemötande

Kundbemötande

Som imponerar

Skapa ökad konkurrenskraft med ett kundbemötande som imponerar. Visa hur man med en äkta omtanke och omsorg om kunderna kan få ökad framgång i alla typer av kundrelationer. Lyft kundvårdsarbetet till en helt ny nivå.

Att lyfta dig och ditt teams arbete med en äkta omsorg till en nivå som imponerar på kunder och samarbetspartners. Och systematiskt ökar entusiasmen och motivationen i kundvårdsarbetet.
Kundens  upplevelse

Vad är det som gör att kunden upplever god service

Service

Din inställning till service är viktigast av allt

Anpassa dig själv

Så anpassar du dig till kunden och skapar en relation

Kundbemötande
Besvärliga kunder

Så hanterar du en krävande kund eller svår situation

Personprofiler

Så inverkar din personlighet på din förmåga att samarbeta och hantera kunder

Kundtyper

Olika kunder uppskattar olika saker. Lär dig anpassa ditt bemötande efter den kund du har framför dig.