hantera klagomål

Hantera klagomål

Se klagomålet som en gåva
SYFTE

Få saker kan imponera så mycket på kunder och skapa så mycket good-will för ett varumärke som en generös och vänlig hantering av klagomål och reklamationer. De flesta människor känner dock ett obehag inför att ta hand om en arg eller ­besviken kund. Det ligger i människans natur att på olika sätt vilja försvara sig mot kritik. Hur löser man denna ekvation och vinner både nöjda kunder och med­arbetare?

Få en ökad förståelse för hur avgörande vårt sätt att hantera kritik och klagomål är för vårt kundvårdsarbete och för vår fortsatta framgång. Visa hur man kan hantera en arg, besviken och klagande kund på ett positivt sätt och hur man återfår en besviken kunds förtroende.
Inställning

Din egen inställning till kritik och klagomål

Ta emot kritik

Lär dig ta emot kritik och handskas med en besviken kund

Försvarsmekanismer

Mänskligt beteende och försvarsmekanismer

Hantera klagomål kundservice
Klagomålspolicy

Sätt upp en policy för hur ni ska agera vid klagomål

Känn igen olika kundtyper

Lär dig bemöta klagomål från olika kundtyper

Tacka kunder som klagar

Visa din uppskattning och tacka för värdefull information.