Framgångsrikt samarbete

Skapa vinnande team
SYFTE

Med mycket humor och stor igenkänningsfaktor visar denna föreläsning hur vi med enkla verktyg kan öka stoltheten för det egna arbetet och gruppens prestationer. Få tips och idéer om hur vi tillsammans kan skapa en än mer trivsam arbetsmiljö där vi aldrig tappar fokus från de mål vi har satt upp.

Ansvariga chefer och teamledare kommer dessutom efter föreläsningen att få checklistor och övningar som man kan genomföra tillsammans med sin grupp.

Ge varje medarbetare inom organisationen möjlighet att utveckla sin förmåga att samarbeta – med rätt verktyg och med fungerande arbetssätt.
INNEHÅLL
  • Vad utmärker ett framgångsrikt team eller samarbete?
  • Åtta steg för ett vinnande arbetssätt i team. Har du och din organisation rätt arbetsmetoder för samarbete?
  • Vad händer när vi ger varandra feedback? En beskrivning av grunden för mänskligt beteende och genomgång av egna och andras reaktioner vid t ex förändring
  • Färger och personprofiler – hur din personprofil påverkar din förmåga att samarbeta, kommunicera och hantera stress
  • Hur förebygger du och din organisation onödiga konflikter och/eller missförstånd?
  • Praktiska regler för samverkan och motivationstips – hur ska du kunna tillämpa kunskapen från föreläsningen direkt

Föreläsningens innehåll

Arbetssätt

Så skapar ni effektiva och tydliga arbetsmetoder för er organisation

Framgångsrika team

Få kunskapen och verktygen för att skapa team som levererar framgångsrika resultat

Ge och ta feedback

Skapa positiva förändringar genom att ge och ta feedback på rätt sätt

Samarbete
Personprofiler

Lär känna era personprofiler och hur ni kan förbättra er förmåga att kommunicera, samarbeta och hantera stress

När vi vill åt olika håll

Så kan ni förebygga och hantera konflikter och onödiga missförstånd inom organisationen

Samarbete och motivation

Enkla regler som hjälper er att tillämpa kunskaperna från föreläsningen direkt

Sagt av deltagare

avatar-she
Ewa Forck
Sandvikens kommun

Två timmar av föreläsningen kändes som en halvtimme i Sandviken Folkets Hus. Så bra!!!

avatar-she
Angelica ”Albert” Albertsson  
Albert production

Med Annikas energi och kunskap kunde vi leverera den mest helgjutna chefsdagen någonsin. Det är tryggt att jobba med föreläsare som levererar på toppnivå.