Framgångsrikt samarbete

Skapa vinnande team

Med mycket humor och stor igenkänningsfaktor visar vi hur man med enkla verktyg kan öka stoltheten för det egna arbetet och gruppens prestationer. Få tips och idéer om hur vi tillsammans kan skapa en än mer trivsam arbetsmiljö där vi aldrig tappar fokus från de mål vi har satt upp.

Ansvariga chefer och teamledare kommer dessutom att få checklistor och övningar som man kan genomföra tillsammans med sin grupp.

Ge varje medarbetare inom organisationen möjlighet att utveckla sin förmåga att samarbeta – med rätt verktyg och med fungerande arbetssätt.
Arbetssätt

Så skapar ni effektiva och tydliga arbetsmetoder för er organisation

Framgångsrika team

Få kunskapen och verktygen för att skapa team som levererar framgångsrika resultat

Ge och ta feedback

Skapa positiva förändringar genom att ge och ta feedback på rätt sätt

Samarbete
Personprofiler

Lär känna era olikheter och hur ni kan förbättra er förmåga att kommunicera och samarbeta

När vi vill åt olika håll

Så kan ni förebygga och hantera konflikter och onödiga missförstånd inom organisationen

Samarbete och motivation

Enkla ”regler” som hjälper er att tillämpa kunskaperna direkt