Framgångsrik feedback

Framgångsrik feedback

Så ger du motiverande feedback

På ett underhållande och tankeväckande sätt tydliggör vi vad feedback betyder i praktiken och vilka positiva effekter det kan skapa om feedback ges på rätt sätt.

Vi visar hur vi behöver förändra både vårt eget sätt att ge och ta kritik och vår inställning och attityd till de personer som ger oss feedback för att vi ska kunna växa både som individer och som organisation.

Vad krävs för att andra ska vilja lyssna? Vad kan man tänka på när man ger feedback och när man tar emot kritik?
Inställning

Din egen inställning till att ge och ta kritik och feedback

Trovärdighet

Det här ska du tänka på för att vara en person som andra lyssnar på

Försvarsmekanismer

Mänskligt beteende och försvarsmekanismer

Framgångsrik feedback
Skapa motivation och arbetslust

Så ger du feedback som inspirerar, utvecklar och uppmuntrar dina medarbetare

Personprofiler

Lär dig känna igen olika personligheters behov och anpassa din feedback därefter

Ta hand om kunder som klagar

Så hanterar du reklamationer och klagomål på bästa sätt