Inblick

Att lyfta varandra

När vi gör varandra bättre
SYFTE

På ett enkelt, roligt och inspirerande sätt visa att när vi lyfter andra, lyfter vi också oss själva. Hela gruppen tjänar på att alla är starka och presterar sitt bästa. Ge konkreta handfasta tips i hur man i en arbetsgrupp kan bli bättre på att ge varandra feedback och nyttja varandras styrkor.

Vet du vilka dina styrkor är? Och vet du vilka dina kollegors styrkor är? Hur kan ni tillsammans bli ännu bättre?
INNEHÅLL

• Ett effektivt arbetslag – hur kommer man dit? Få enkla verktyg att utvärdera er egen grupp och få kunskaper om hur teamet kan lyfta

• Samarbete – utveckla din kompetens att samarbeta med alla typer av människor

• Hur ger vi feedback till varandra på ett positivt sätt

• Personprofilers inverkan på olika individers förmåga att samarbeta

• Identifera dina styrkor – bidra med det du är bäst på och bli bättre på att se varandras styrkor i teamet

Föreläsningens innehåll

Starkare samarbete
Tips för hur jobba bättre tillsammans

Effektiva arbetslag
Hur utvärdera sin egen arbetsgrupp – få verktyg

Feedback
Hur ge och ta feedback

Våra olikheter
Bli medveten om våra olikheter och preferenser

Identifiera styrkor
Identifiera era styrkor och öka er effektivitet

Så förbättrar ni kommunikationen & samarbetet
Checklistor, verktyg, övningar

Sagt av deltagare

avatar-she
Ewa Forck
Sandvikens kommun

Två timmar av föreläsningen kändes som en halvtimme i Sandviken Folkets Hus. Så bra!!!

avatar-she
Angelica ”Albert” Albertsson  
Albert production

Med Annikas energi och kunskap kunde vi leverera den mest helgjutna chefsdagen någonsin. Det är tryggt att jobba med föreläsare som levererar på toppnivå.