Inblick

Att lyfta varandra

När vi gör varandra bättre

På ett enkelt, roligt och inspirerande sätt visa att när vi lyfter andra, lyfter vi också oss själva. Hela gruppen tjänar på att alla är starka och presterar sitt bästa. Ge konkreta handfasta tips i hur man i en arbetsgrupp kan bli bättre på att ge varandra feedback och nyttja varandras styrkor.

Vet du vilka dina styrkor är? Och vet du vilka dina kollegors styrkor är? Hur kan ni tillsammans bli ännu bättre?

 

Starkare samarbete
Tips för hur jobba bättre tillsammans

Effektiva arbetslag
Hur utvärdera sin egen arbetsgrupp – få verktyg

Feedback 
Hur ge och ta feedback

 

Våra olikheter
Bli medveten om våra olikheter och preferenser

Identifiera styrkor
Identifiera era styrkor och öka er effektivitet

Så förbättrar ni kommunikationen & samarbetet
Checklistor, verktyg, övningar