Insights Discovery

Alla personligheter behövs

Vår övertygelse är att alla personligheter behövs och att de olikheter vi har är en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna lösa de uppgifter vi har.

Vi har sett att det många gånger finns behov av träning och insikt för att bli ännu bättre på att samarbeta och kommunicera med ”någon som inte är som jag” Det är den insikten och träningen vi är bra på att förmedla inom Hamilton Group. Ofta använder vi en pedagogik med fyra färger för att på ett tydligt sätt exemplifiera människor olikheter och hur man kan anpassa sin kommunikationsstil.

Våra föreläsningar och workshops ger resultat och inspirerar till positiv förändring för dig själv och ditt team.

Pedagogiken med de fyra färgerna är enkel att ta till sig och lätt att komma ihåg, så alla direkt kan använda kunskapen och relatera till vad de lärt sig. Det är universellt och talar till alla och går att tillämpa i alla typer av möten med människor. Vi på Hamilton Group garanterar många igenkännande skratt på våra föreläsningar och workshops, som är fyllda med praktiska exempel och övningar.

Ett personprofil från Insights Discovery bygger på Carl Jungs personlighetstyper. Den beskriver en persons styrkor och svagheter och kan vara en hjälp att förstå sig själv, känna till sina svagheter och förstärka sina styrkor. Det ger också tips till vad man ska tänka på när man kommunicerar med andra personlighetstyper.

  • Är du bra på att anpassa dig till olika människor men upplever ändå att vissa du möter är besvärliga att samarbeta med och du undrar varför?
  • Finns det behov av att utveckla samarbetet i ditt team eller din arbetsgrupp men du vet inte riktigt hur?
  • Har du upptäckt att om du behandlar alla dina kunder eller kollegor på samma sätt så fungerar det inte alltid så bra

Notera att modellen är validerad och godkänd av DNV-GL (Den Norske Veritas)  samt BPS (The British Psychological Society) Insights är inte det samma som DISC som har Marstons teorier som grund. Insights Är en självskattningsmodell och håller sig strikt till Jungs attityder och funktioner, det är inte ”test” som analyserar hela ens personlighet.

personprofiler

Insights Discovery

Vill du ta fram din egen personprofil och få en 20-sidig analysrapport som bland annat beskriver din personlighets mest karakteristiska drag, dina starka sidor, tänkbara svaga sidor, hur du fungerar i team och hur du helst kommunicerar? Rapporten ger även förslag på personliga områden som du kan utveckla. Är ni ett team kan ett så kallat teamhjul tas fram med syfte att se teamets starka respektive mindre starka sidor.

Insights Discovery har sina rötter i den schweiziske psykiatrikern Carl Jungs forskning. Systemet utvecklas och valideras löpande av Insights Discovery för att garantera att det alltid mäter exakt vad det ska mäta. Notera att modellen är validerad och godkänd av DNV-GL (Den Norske Veritas)  samt BPS (The British Psychological Society) Insights är inte det samma som DISC som har Marstons teorier som grund.

Insights Är en självskattningsmodell och håller sig strikt till Jungs attityder och funktioner, det är inte ”test” som analyserar hela ens personlighet.

Insights är idag representerat i 41 länder och profilerna finns tillgängliga på 30 olika språk. Över tre miljoner Discovery personprofiler har tagits fram. Exempel på internationella användare är Volvo Cars, Microsoft och Ikea.

Snabbtest

Vårt snabbtest kan ge en indikation om hur du uppfattar dig själv och kan uppfattas av andra översatt till färgpedagogiken. Inget vetenskapligt men förvånansvärt ofta överensstämmer resultatet med verkligheten.

Våra filmer om Discovery Insights