Johan Hamilton

Ledarskapsexpert som vet vad han pratar om

Johans Hamiltons erfarenhetsbas står på tre ben – ledarskap, förändringsledning och affärer. Som 13-åring fick Johan sitt första ledarjobb på ett seglarläger. Tolv år senare var han Marinens då yngsta fartygschef. Efter tiden inom Marinen har det blivit många chefsjobb inom en rad olika branscher.

Johan har varit HR chef i flera olika bolag och koncerner, marknadsområdes-, affärsområdes- och regionchef i företag med upp till 10 000 anställda. Han har också arbetat i flera konsultbolag som senior ledarskapskonsult med inriktning mot HR-strategier och värderingsstyrt ledarskap. Johan har en djup kunskap om rekrytering och urval av högre chefer efter sina år som headhunter. Idag är han mentor åt flera ledare på nyckelbefattningar i näringslivet. Om inte det räcker så har han vid sidan om också varit verksam som brandman och yrkesdykare.

Johan är en lysande pedagog med en stor förmåga att förmedla budskap på ett övertygande och underhållande sätt. Utvärderingarna ligger alltid i topp och han kan till och med göra ämnen som arbetsrätt roligt och intressant. Han har under alla år som HR-chef själv utbildat de chefer som funnits i de organisationer han varit verksam inom och många gånger själv varit projektledare för stora förändringsprojekt.

Johans föreläsningar, utbildningar och råd är konkreta och lätta att ta till sig. Han blandar humor, värme och kunskap så att deltagarna blir inspirerade till förändring och får med sig de verktyg de behöver. En röd tråd i allt som Johan pratar om är hur vi ska få samarbetet och kommunikationen att fungera. Trots våra olikheter, svagheter och mänskliga tillkortakommanden. Men också hur vi ska bli bättre på att nyttja varandras styrkor och glädjas åt vad vi kan åstadkomma tillsammans.

Johan är också handledare i Försvarshögskolans koncept för Indirekt Ledarskap (IL), för de som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan sig och medarbetarna.

Johan Hamilton